Fotograf: Johan Kristiansson Fotograf: Johan Kristiansson
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma
Fotograf: Johan Kristiansson Fotograf: Johan Kristiansson
Fotograf: Johan Kristiansson Fotograf: Johan Kristiansson
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma
Fotograf: Johan Kristiansson Fotograf: Johan Kristiansson
Fotograf: Johan Kristiansson Fotograf: Johan Kristiansson
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma

Svedjebron Boden

Beställare: Bodens kommun, Tekniska förvaltningen, Mats Elgcrona Avd chef, Gatuavd
Ljusdesigner/elkonsult: Jan Forsmark
Arkitekt/Byggnadsentreprenör: Bron uppfördes 1941 av S O Asplunds Byggnads AB
Entreprenör reparationsarbeten: PEAB
Elinstallatör: J&B Elinstallationer, Boden

Den K-märkta bron från 1941 fick 2010 en rejäl ansiktslyftning efter flera års eftersatt underhåll och premierades 2011 för sin ljussättning med Svenska Ljuspriset.

Juryns motivering

Ljussättningen är Svedjebron i Boden är av yppersta klass och lyfter brons arkitektur på ett dramatiskt och elegant sätt. Tekniken har noggrant integrerats i bron och val av armaturer och elinstallationer är genomförda med stor kreativitet och finess. Ljuset förstärker konstruktionen i pyloner, linor och stag – ja hela bron tycks bäras av ljus! Ljussättningen följer de olika årstiderna, från den vita snön med den frusna älven till den ljusa sommarkvällen med forsande vatten. Svedjebron har blivit ett lyckat exempel på ytterligare förädling av en av våra kulturskatter genom sin skickligt gjorda ljussättning!

Fakta

Namn: Svedjebron
Ägare: Boden Kommun
Byggår: 1941
Brotyp: Hängbro med under- och överbyggnad av betong
Längd: 198,0 m, Bredd: 4,0 m
Spännvidd: 22,0 m + 138,4 m + 22,0 m

Klass 1 bro enligt Länsstyrelsens klassificering.
Klass 1 avser broar med mycket höga kulturhistoriska värden.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media