Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Kvarteret Hajen, nr 8

Fastighetsägare/Beställare: Kenneth Wikström Fastigheter AB
Ljusdesign/belysningskoncept: Jan Forsmark, Robert Taavo, Designat Ljus Europa AB

Fastighetsägaren till Kvarteret Hajen nr 8, önskade en ny ljussättning till fasaden som utmärkte byggnaden under de mörka delarna av dygnet. Vissa ljussättningsuppgifter visar sig vara lite klurigare att än andra att lösa och Nr 8:s ganska röriga fasad med utvändiga ventilationskanaler, skyltar, skyltfönster och fönsterband orsakade en del huvudbry. Men så småningom kom vi fram till ett belysningskoncept som lyfter och accentuerar industribyggnaden med de effektfullt strålande fasadarmaturerna som även flankerar de utskjutande trapphusen, ljuslinjer ovanför sidoentréerna och de låga belysningspollarna och belysta flaggstängerna som markerar entrépartiet.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media