Pagan Postcards av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Pagan Postcards av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Iron Ore Line av Ingeborg Annie Lindahl. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Iron Ore Line av Ingeborg Annie Lindahl. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Notes av Carola Grahn. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Notes av Carola Grahn. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Foldings av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Foldings av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Foldings av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Foldings av Johan Bergström. fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Konstmuseet i Norr - Transitions

Konstmuseet i Norr, utställning Transitions
Beställare: Konstmuseet i Norr
Projektering/ljusdesign: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB

I många år har det arbetats för att förverkliga planerna på ett länskonstmuseum i Norrbotten. Och hösten 2018 öppnade det äntligen - Konstmuseet i Norr. Konstmuseet ligger i Kiruna, i den imponerande byggnaden Kristallen, som tillika är Kirunas nya stadshus. Den 22 november hölls den högtidliga invigningen av stadshuset och öppnandet av museets första utställning, Transitions. För ljussättning av utställningen svarade Designat Ljus.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media