Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
2Fotograf: Jan Forsmark 2Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Johan Jansson, Janamma Fotograf: Johan Jansson, Janamma

Hedenbron Boden

Beställare: Fortifikationsverket, Projektledare Staffan Nordmark (Boden)
Ljusdesign/projektering: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Elinstallatör: J & B Elinstallationer (Boden)
Kontroll/besiktning: El- & brandskyddskontroll i boden AB

Hedenbron som invigdes 1912 och då var Europas längsta enspannsbro är ett plockepinn av stålfackverk. Bron är Norrbottens äldsta fackverksbro som är byggd för vägtrafik och den enda med stående halvparabelfackverk, med diagonala ändståndare.
Den används idag endast som gång- och cykelbro och är även reservbro för den nya stålbalksbron som uppfördes 1983 ca 150 meter söderut.

Hedenbron beskrivs i länsstyrelsens publikation ”Broarna i Norrbottens län – Inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar” sålunda: ”Hedenbron är en bra och tidig representant för fackverksbroar byggda för vägtrafik och har ett högt teknikhistoriskt värde”. Bron målades om under våren och sommaren 2013 och försågs med ny belysning under hösten samma år.

Den nya ljussättningen lyfter fram den vackra stålfacksverks-konstruktionen och skapar en spännande Sci-fi stämning på den gamla bron.

Fakta

Namn: Hedenbron
Ägare: Fortifikationsverket
Byggår: 1912
Längd: 124,4 m
Spännvidd: 115,0 m
Bredd körbana: 4,5m

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media