Fotograf: Robert Taavo Fotograf: Robert Taavo
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Robert Taavo Fotograf: Robert Taavo
Fotograf: Robert Taavo Fotograf: Robert Taavo
Fotograf: Robert Taavo Fotograf: Robert Taavo

Allhuset Piteå

Beställare: KB Stadsvapnet - Piteå Näringsfastigheter och Wallsténhus
Arkitekter: Arkitekthuset Monarken och Bengt Stadler, AMB arkitekter
Ljusdesign/belysningskoncept: Jan Forsmark, Robert Taavo, Designat Ljus Europa AB
Elentreprenör: NELAB

Våren 2015 stod Piteås nya kulturhus färdigt. Allhuset rymmer Piteå Konsthall och Kultur och Fritids olika kulturella verksamheter. Här finns också pub och restaurang, hotell och kontor.
Designat Ljus drog sina sina lysande strån till Allhus-stacken genom att hjälpa beställaren med belysningstekniska frågor och genom att ta fram ett koncept för ljussättningen av atrium och konsthall.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media