Vi är nominerade!

Bild: 2019-04/-mg-0886.jpg

... till Svenska Ljuspriset 2019.
Juryn har gjort sitt urval och bestämt vilka 10 av alla de bidrag som skickats in som går vidare i tävlingen. Och i denna utvalda skara befinner sig Designat Ljus, för sin ljussättning av den skulpturala pumpstationen P42, eller, som dess arkitekt Niklas Granljung benämner den, Havsstrand. Mer om tankarna bakom pumpstationens anslående belysning och hur den omsorgsfullt samspelar med pumpstationens utformning finns att läsa under "Referensprojekt".

Svenska Ljuspriset delas ut årligen av Svenska Belysningssällskapet för att uppmärksamma den höga nivå som finns inom ljusplanering i Sverige. Genom denna tävling lyfts projekt fram där ljus använts på ett föredömligt sätt för att förstärka både funktion och arkitektur.

Vi vill i detta sammanhang även passa på att påminna om 2011 års vinnare av Svenska Ljuspriset: det var Jan Forsmark för sin belysning av Svedjebron i Boden

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media