NBF-tornet

Bild: 2015-12/torn-1.jpg

Många har inte ens lagt märke till det tidigare, tornet i kvarteret Hackspettens nordvästra hörn. Det byggdes ursprungligen för att bära signal- och mätutrustning, och gavs då en strängt funktionsinriktad framtoning, där inget var ämnat att väcka uppmärksamhet. Men denna höst avtecknar sig tornet plötsligt i strålande färger mot den allt mörkare himlen, och har nu med sina lysande ringar högst upp blivit en karakteristisk siluett för staden.

Efter att tornet de senaste åren stått oanvänt, bad ägarna, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighet AB, Designat Ljus att ljussätta tornet, och nu speglar de olika färgteman som spelar över tornet evenemang, händelser och årstidsväxlingar i Luleå.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media