Pris och ära till Designat Ljus!

Bild: 2018-10/pristagare.jpg

En lycklig fredag häromsistone, på Luleå Business Awards, mottog ljusdesigner Jan Forsmark tillsammans med arkitekt Niklas Granljung, a och d arkitektkontor, pris för den nya pumpstationen, P 42 - som faktiskt är något av ett smycke i pumpstationsvärlden - placerad invid norra infarten till Luleå.
Priset, Årets samhällsbyggnadspris - för livet i staden 2018, är nytt för i år och instiftat av fastighetsbolaget Galären, och det delas ut till den person, det företag eller den organisation som med arkitektur, design eller annan konstnärlig gestaltning ger staden liv.

Så här lyder juryns fina motivering, som gör oss stolta och kanske en liten aning malliga:

Pristagarna har omvandlat av ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement till ett skulpturalt tillskott i staden. Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar den ett nytt spännande blickfång till Luleå. Den är hållbar, beständig och nyskapande. Den fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett större publikt sammanhang.

Juryns sammansättning:
Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter, Stockholm
Kristina L Nilsson, professor arkitektur, Luleå tekniska universitet
Helene W Lindberg, vd Lindbergs konst och ram, Luleå
Marie Karlsson Tåhlin, projektledare design & arkitektur, Galären, Luleå
Li Skarin, vd Luleå Näringsliv AB

(Bilden visar de glada pristagarna efter att de mottagit priset av Marie Karlsson Tåhlin, projektledare design & arkitektur på Galären och Kristina L Nilsson. De är kvar på scenen och sannolikt har de fortfarande guldkonfetti i hår och skägg)

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media