Premiär!

Bild: 2015-12/1449922516_lucior.jpg

I mörkaste december firar vi en ljusets gestalt; Lucia.
En högtid vi finner synnerligen lämplig som premiärdag för Designat Ljus nya, stiliga hemsida!
På Designat Ljus (en arbetsplats med osedvanligt hög koncentration av ljusnördar) vill förstås alla vara Lucia, och bringa ljus till en mörk värld!

Varmt tack till Intendit i allmänhet, och Emma Borgström i synnerhet, för det utomordentliga arbetet med vår hemsida!

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media