Gamla bron i Umeå

Bild: 2016-02/gamla-bronmindre.jpg

Gamla bron, invigd 1863 och Umeås äldsta bro, håller på att få en ny belysningslösning, framtagen av Designat Ljus. Nu har delar av den nya ljussättningen tagits i drift, men ännu återstår kompletterande belysning av brostöden och mellan brobågarna.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media