Belysa Swedish Lapland

Bild: 2016-02/jan-undervisarmindre.jpg

Midvintermörker. Norrsken. Månljus reflekterat i snö och is. Midnattssol i försommarskira björkar, mörka vattenspeglar i ljusa sommarnätter. Ljus och mörker formar våra omgivningar, i Norrbotten mer extremt än på de flesta andra håll. Hur ska vi förädla våra unika ljusförhållanden för att därigenom öka regionens attraktionskraft för turismen? Under hösten 2014 drog LTU Affärsutveckling igång projektet Belysa Swedish Lapland, för att öka kunskapen om vad ljusdesigners kan tillföra företagen i länet. Jan Forsmark och Robert Taavo från Designat Ljus och Kai Piippo och Anna Ekberg från ÅF Lighting engagerades som kursledare för att skingra okunskapens mörker och sprida ljus över dessa frågor hos 10 företagare från olika turismanläggningar i Norrbotten.

Under tre tvådagarsträffar på olika turismanläggningar i Norrbotten fick företagarna åtnjuta föreläsningar och workshops om ljus och ljussättning. Alltmedan projektet framskred började deltagarna se på ljus på ett nytt sätt; de fick större insikt i allt som man kan åstadkomma med ljusets hjälp, samtidigt som de också började inse att det oftast behövs mycket kunskap och erfarenhet för att använda sig av ljuset på ett riktigt effektfullt sätt. Turistföretagarna fick också använda sina nyvunna insikter och kunskaper på ett konkret plan, och med hjälp av kursledarna ta fram belysningsprogram för sina anläggningar.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media