Allhuset i Piteå

Bild: 2016-02/atrium1.jpg

I Piteå håller ett nytt kulturhus på att växa fram: Allhuset, som ska rymma Piteå Konsthall och dit även Kultur och Fritid flyttar med olika kulturella verksamheter. Här ska också pub och restaurang, hotell och kontor rymmas, och om allt följer tidsplanen - vilket det tycks göra - ska huset snart stå färdigt; under våren 2015.
I Allhus-bygget drar Designat Ljus sina lysande strå till stacken genom att hjälpa beställaren med belysningstekniska frågor, och genom att ta fram ett koncept för ljussättningen av atrium och konsthall.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media