Therese Engström

Bild: 2015-12/dsc05124j.jpg

Therese mångsysslar inom Designat Ljus: hon producerar företagets texter, är dess husfotograf, ansvarar för hemsidan, hon är miljöansvarig och ser till att fakturorna betalas i rätt tid.

Therese är utbildad inom konst-och litteraturvetenskap och driver tillsammans med konstnärerna Anja Örn, Sara Edström och Andréas Brännström Galleri Syster i Luleå. Därtill driver hon också ett eget företag där hon arbetar som skribent och korrekturläsare.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media