Therese Engström

Som marknadsföringsansvarig och tillika ekonomi- och miljöansvarig producerar Therese bland annat företagets texter, fixar med hemsidan och ser till att fakturor betalas i rätt tid. Therese är något av en mångsysslare som även sitter i styrelsen för det konstnärsdrivna Galleri Syster och driver ett eget företag där hon arbetar som skribent och korrekturläsare.

En gång i tiden gick hon 4-årig teknisk linje på gymnasiet med el-inriktning, men senare tog intresset för humaniora över och hon utbildade sig inom konst- och litteraturvetenskap. Hon säger att hon visserligen är bra på att släcka lampor i energisparande syfte men numera ändock kan mer om textbyggen än om elektricitet.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media