Robert Taavo

I en lycklig kombination förenar Robert ett brinnande intresse för ljus med ett kräset estetiskt sinnelag. Han började sin yrkesbana som elektriker och det var då han fick upp ögonen för ljusets betydelse för miljön; hur det kan förändra ett rum. Som elkonstruktör på Ramböll djupnade sedan intresset för och kunskapen om ljus samtidigt som CAD-kompetens tillkom.

För Designat Ljus är Roberts goda kunskaper i styrsystem för belysningsanläggningar i kombination med hans praktiska erfarenhet mycket värdefulla tillgångar. Robert är en utpräglad all in-människa: med hull och hår (och skägg) går han in för den uppgift han har framför sig och lämnar inte något åt slumpen.

Ladda ner CV

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media