Jan Forsmark

Bild: 2020-09/hemsida-retsvartvit-mg-1625-300dpi.jpg

När Jan år 2012 startade Designat Ljus Europa AB hade han drygt 25 års erfarenhet av projektering av framför allt belysningsanläggningar i ryggen. Efter många år som uppdragsledare är Jan en fena på att ha både helikopterseende och myrperspektiv; att se till helheten och samtidigt måna om detaljerna. Det är en förmåga som ger mycket genomarbetade resultat och år 2011 vann han Svenska Ljuspriset för sin ljussättning av Svedjebron som spänner över Luleå älv i Bodens kommun. Jan använder även sin erfarenhet och sitt kunnande till att designa armaturer. För anrika företaget ateljé Lyktan har han skapat den uppskattade pollaren ”Tall” som bland annat varsamt belyser den magiska utomhusmiljön vid Tree Hotel. När Jan är ledig målar han gärna. Känsliga naturbilder där ljuset är avgörande för den stämning som förmedlas: ljuset spelar över snön, darrar i ett blad, glittrar i vattnet.

Det är den där känsligheten för ljusets betydelse och dess valörer som Jan tar med sig i sitt arbete som ljusdesigner.

Ladda ner CV

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media