Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark
Fotograf: Jan Forsmark Fotograf: Jan Forsmark

Bryggeriet Luleå

Beställare: Lilium Fastigheter
Ljusdesign/belysningskoncept: Designat Ljus Europa AB

Den gamla byggnaden, ursprungligen Luleå Bryggeri, är uppförd under 1900-talets första decennium och välkänd för Luleåborna. Det är också den första byggnaden som möter ens blick när man når Luleå centrumhalvö via dess södra infartsled, Bergnäsbron. Desto roligare då, att där nu pågår en nysatsning, både på dess yttre och på verksamheterna i lokalerna. Numera lyses dess tegelfasader upp med en belysning som framhäver det smått palatslika i dess utformning, typisk för förra sekelskiftets industriarkitektur.
Men den totala belysningslösningen, framtagen av Designat Ljus, omfattar även Bryggeriets närmsta omgivningar; det som hittills är genomfört, fasadbelysningen, motsvarar etapp ett och två av belysningskonceptets totalt fyra etapper.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media