Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Wibergsgården Luleå Tekniska Universitet

Beställare: Luleå Tekniska Universitet (LTU), Akademiska Hus
Projektledare: Lars Bergman, LTU
Elentreprenör: FREAB
Ljusdesign/belysningskoncept: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB

Wibergsgården, en konferensgård inom LTU Campus, tronar ståtligt i ett upphöjt läge mot en fond av högväxta träd, med björkar och rönnar i förgrunden.
Gården kommer ursprungligen från Sjulnäs i Piteå kommun, och dess historia sträcker sig så långt bakåt i tiden som till 1665. Den nya belysningen, som ljussätter fasad, gångstråk samt träd lyfter fram den rustika, lantliga karaktären i gården och dess omgivande miljö. De upplysta fasadkomponenterna, de belysta björkarnas stammar och gångens pollare, alla vita, vertikala element, harmoniserar med varandra och förstärker gårdens helhetsintryck.

Läs här vad LTU skriver om Wibergsgårdens nya ljussättning:
https://www.ltu.se/ltu/media/Mysig-ljussattning-av-Wibergsgarden-1.201027

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media