Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB Illustration: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Solkraftsparken Sunderbyn

Beställare: Luleå Energi
Ljusdesign/projektering/installation: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB

När Luleå Energi byggde solkraftsparken längs med väg 97 i Sunderbyn, ville de att parken, förutom att under de ljusare månaderna producera el till kommunen, även skulle vara ett landmärke, påtagligt också under den mörkare delen av året. De utlyste en tävling om att med hjälp av ljus accentuera parkens närvaro på platsen.

Det vinnande förslaget, framtaget av Designat Ljus, är en ljusinstallation på det omgivande stängslet: tunna ljuslinjer av olika längder, asymmetriskt monterade längs stängslets stolpar och programmerade för att ge en upplevelse av solens strålar. Strimmor av ljus som tänds upp, lyser allt starkare och sedan långsamt tonar ut. Det är som om det där solljuset som parkens 2400 paneler ska fånga upp, skimrar över stängslet.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media