Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Pumpstationen P42/havsstrand

Beställare: Luleå kommun
Ljusdesign/projektering (fasadbelysning): Jan Forsmark, Robert Taavo, Designat Ljus Europa AB
Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor,
Generalentreprenör: NCC

Pumpstationen, placerad invid norra infarten till Luleå centrum, betecknas av kommunen som P42 men har också det mer poetiskt klingande namnet Havsstrand – och den framträder förvisso mer som en skulptural upplevelse än som en kommunal funktionsbyggnad.
Det var på grund av dess framskjutna läge som kommunen ville satsa extra på dess utformning och utlyste en arkitekttävling, vilken vanns av Niklas Granljung, a och d arkitektkontor.
Pumpstationens fasad ger en illusion av vågor över en sandbotten – något Designat Ljus tog fasta på när ljussättningen utformades. Ljuset tycks brytas genom en våg i byggnadens överkant och sprids likt vattenreflexer över fasadens böljande former. En vindgivare på pumpstationens tak, kopplad till belysningen, styr vilket av de förprogrammerade ljusprogrammen som visas; fasadbelysningen illustrerar vindförhållandena, precis som vinden påverkar vågornas rörelse över havsbottnen.
Det raffinerade samspelet mellan form och ljus förstärker visionen av vatten, hav, sand och strand.

För den helhetsupplevelse som arkitektur och ljussättning skapar, mottog Jan Forsmark, Designat Ljus och Niklas Granljung, a och d arkitektkontor, tillsammans Årets samhällsbyggnadspris – för livet i staden 2018, instiftat av fastighetsbolaget Galären.
Så här löd juryns motivering:
Pristagarna har omvandlat av ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement till ett skulpturalt tillskott i staden. Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar den ett nytt spännande blickfång till Luleå. Den är hållbar, beständig och nyskapande. Den fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett större publikt sammanhang.

Och framgångarna med pumpstationen fortsatte i och med den prestigefyllda tävlingen Svenska Ljuspriset, där projektet gick till topp-tre-final och fick ett hedersomnämnande. Motiveringen av juryn löd: "Arkitekturen och ljuset förmedlar på ett mästerligt sätt en fascinerande interaktion med det kärva nordliga klimatet. Gestaltningen förvandlar en anonym infrastrukturkloss till ett vackert levande smycke. Ljusdesignerns sätt att hitta essensen i naturens vågrörelser, som enkelt och självklart förmedlas till betraktaren, vittnar om speciell förmåga och skicklighet. Genom stort teknikskt kunnande och nytänkande görs byggnaden till ett pulserande landmärke i den industriella omgivningen."

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media