Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Kvarteret Flundran, 4

Beställare: Tirsén & Aili Arkitekter
Ljusdesign/belysningskoncept: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB

Tirsén & Aili Arkitekter – numera Stark Arkitekter – fick i uppdrag att rita nya fasader åt Bostadrättsföreningen Flundran, grundad 1926. Under 2019 – 2020 byttes de gula tegelfasaderna ut mot mer tidstypiska i grön puts. Designat Ljus tog fram en belysningslösning som samspelar med såväl byggnadernas nya uttryck som med grannfasadernas belysning.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media