Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB Fotograf: Therese Engström, Designat Ljus Europa AB

Kvarteret Hajen, nr 8

Fastighetsägare/Beställare: Kenneth Wikström Fastigheter AB
Ljusdesign/belysningskoncept: Jan Forsmark, Robert Taavo, Designat Ljus Europa AB

Fastighetsägaren till Kvarteret Hajen nr 8 önskade en ny fasadljussättning som utmärker byggnaden under de mörka delarna av dygnet. Vissa ljussättningsuppgifter visar sig vara lite klurigare att än andra och nr 8:s ganska röriga fasad med utvändiga ventilationskanaler, skyltar, skyltfönster och fönsterband orsakade en del huvudbry. Men så småningom kom vi fram till ett belysningskoncept som lyfter och accentuerar industribyggnaden: effektfullt strålande fasadarmaturer som även flankerar de utskjutande trapphusen, ljuslinjer ovanför sidoentréerna och låga belysningspollare som tillsammans med de belysta flaggstängerna markerar entrépartiet.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media