Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson Fotograf: Andreas Nilsson
Fotograf: Johan Jansson Fotograf: Johan Jansson
Fotograf: Johan Jansson Fotograf: Johan Jansson

Gamla bron Umeå

Beställare: Umeå kommun, Kennet Edström
Ljusdesign/belysningskoncept/projektering: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB

Den 301 meter långa bron är Umeås äldsta kvarvarande broförbindelse över Ume älv, den tog tre år att bygga och stod färdig 1863. Redan efter ett decenniums flitigt användande upptäcktes det att det ursprungliga träspännverket behövdes bytas ut, varefter det 1894 – 95 ersattes med ett stålfacksverk och bron fick sitt nuvarande utseende. Idag är bron öppen endast för gång- och cykeltrafik.

I den nya belysningslösningen framhävs omsorgsfullt brons karaktärsdrag: de robusta murade brofundamenten, de bockliknande stålfacksverk som fungerar som bropelare och de låga brobågarna. Samtidigt har den gamla gatubelysningen ersatts med lågt placerade, bländfria armaturer som skapar en varm och trygg rumskänsla för fotgängare och cyklister.

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media