Vilken villa!

Bild: 2022-03/visualisering.jpg

Att ljussätta god arkitektur är alltid ett roligt arbete. Därför var uppdraget att ta fram en belysningslösning för privatvillan i Nacka något av en fröjd.

Synbart enkel, men genomarbetad, precis och omsorgsfull arkitektur och en beställare som gjorde samarbetet enkelt.

Designat Ljus tog fram en samordnad totalentreprenadhandling för El där belysningslösningen interiört och exteriört var detaljstyrd.

Visualisering: Jan Forsmark

Arkitekt: AndrénFogelström

Designat Ljus Europa AB

Varvsgatan 41
972 32 Luleå   

Social media